Nominat per Marcar - Cintes Tèxtils Personalitzades - Cintes Termoadhesives - Cintes Adhesives - Cintes per Planxar - Cintes per Cosir Nominat per Marcar - Cintes Tèxtils Personalitzades - Cintes Termoadhesives - Cintes Adhesives - Cintes per Planxar - Cintes per Cosir CATALÀ  
Cercar
       
CISTELLA
Productes: 0 . Import: 0 €.
CASTELLANO

Inici Empresa Productes Tramesa Notícies Contacte Àrea privada

Nota legal, objecte de la política de privacitat


Política de Privadesa i Condicions del Servei

 

Informació Legal 

  

En cumplient del Reglament (UE)2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGDP. i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), NOMINAT. S.L., d'ara endavant NOMINAT, facilita a continuació les seves dades registrals: 

  

  • NOMINAT, S.L.
  • CIF: B60459278
  • ·       PTGE. COLOM 20 BAIXOS
  • ·       08201 – SABADELL
  • Mail: info@nominatparamarcar.com
  • Dades Registrals: Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26741 , Folio 197, Hoja B-107301

   

Àmbit i funcionament

  


Les presents Condicions Legals s'apliquen a la venda de tots els serveis oferts per Nominat a través de la seva pàgina Web.

La utilització per part del Client dels serveis pressuposa l'acceptació d'aquestes condicions que estaran disponibles en el moment de realitzar la comanda a través de la pàgina Web. Per això és convenient que el Client llegeixi atentament aquestes Condicions Generals abans de continuar amb el procés de compra. 

 

Si el Client selecciona l'opció “Accepto la política de privadesa i les condicions del servei” es considerarà que les entén i que les accepta plenament i podrà continuar amb el procés de compra. Per contra, si el Client no accepta les condicions, conclourà l'operació de compra i no comportarà cap tipus d'obligació per part del Client.

 

Seguretat en el tractament de les dades

Nominat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que legalment s'exigeixen, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reial decret 1720/2007, Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades en el site. No obstant això, l'usuari és conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de Nominat que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S`informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per Nominat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular Nominat, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L`ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

Ptge. Colom, 20 Baixos · 08201 Sabadell · Barcelona · Espanya (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a Nominat, a l`adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per Nominat i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Nominat és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Nominat, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l`organització, així com la realització d`activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d`estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d`implementació dels mateixos per a l`accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Nominat pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l`entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L`introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l`acceptar les presents condicions d`ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d`ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.nominatparamarcar.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI

Així mateix, i tret que s`hagi informat a l`usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s`hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Nominat tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Nominat col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Nominat no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d`aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Nominat no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment, Nominat envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de Nominat.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a info@nominatparamarcar.com (consignar l`adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés als websites com l`ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Nominat, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

Nominat no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions, és Nominat, amb Nif B60459278, amb domicili a la Ptge. Colom, 20 Baixos · 08201 Sabadell · Barcelona · Espanya, amb domini d`Internet www.nominatparamarcar.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: info@nominatparamarcar.com.

CONCEPTE D`USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d`usuari, i implica l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Nominat en el mateix moment que l`usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Nominat no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i Nominat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè a Nominat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Nominat, com a l`accedir a la informació d`altres webs des de la web de Nominat.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d`aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l`ordinador de l`usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l`última vegada que l`usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l`usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d`accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

Nominat pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Nominat ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s`adverteix que els continguts d`aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Nominat.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Nominat declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Nominat no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Nominat.

Nominat no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Nominat realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d`incidents.

En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Nominat, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit de Nominat.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Nominat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Nominat.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Nominat, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Nominat és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email.

Nominat, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Nominat, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen a Nominat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Nominat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d`autor que estigui previst legalment. Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Nominat.

D`acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, Nominat queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per Nominat pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Nominat, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Nominat. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Nominat sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Nominat no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Nominat.

 

Cookies i IPS


L'Usuari accepta l'ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

L'entitat no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest Lloc web o missatges de correu electrònic.

 

Formes De pagament


Totes les compres es poden pagar a través d'alguna de les següents opcions:

- Amb targetes Visa, Maestro o American Express
- Paypal
- Transferència.


Devolucions


Al ser un producte personalitzat no s'admeten devolucons. Verifica be com has personalitzat la teva comanda abans de formalitzar la compra. 

Llei aplicable i jurisdicció

 Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten irrevocable i incondicionalment a la competència exclusiva de la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell per resoldre tot conflicte o qüestió que sorgeixi o estigui relacionat amb aquest acord.

 

RESPONSABLE: Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?


Identitat: NOMINAT, S.L. , amb CIF/NIF: B60459278 , d'ara endavant ENTITAT
Adreça: PASSATGE COLOM, 20 , 08201 - SABADELL 
E-mail: nominat@telefonica.net
Delegat de Protecció de Dades: info@aemol.comDRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?- Accés: L'interessat té dret a saber quines dades està tractant l'ENTITAT sobre la seva persona.

- Rectificació: L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

- Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

- Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Oposició: En determinades circumstàncies l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l'ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l'ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l'interessat i per sol·licitud del mateix).

- TEMPS DE CONSERVACIÓ: Les dades proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti el cessament, es segueixin mantenint relacions comercials o lleis aplicables ho determinin així.

Pot vostè exercir els seus drets, inclós el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit a:NOMINAT, S.L. 
PASSATGE COLOM, 20 
08201 - SABADELL 
o enviant un e-mail a info@nominatparamarcar.com

 

A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.Nominat per Marcar - Cintes Tèxtils Personalitzades - Cintes Termoadhesives - Cintes Adhesives - Cintes per Planxar - Cintes per Cosir - Nota Legal


EMPRESA · TRAMESA · NOTÍCIES · PRODUCTES · CERCADOR · ÀREA PRIVADA · CONTACTE · MAPA WEB
CONDICIONS DE VENTA · SEGURETAT · DESPESES D´ENVIAMENT · ETIQUETES · FAQS · AJUDA´NS A MILLORAR


INSCRIU-TE · INTRODUEIX EL TEU EMAIL
 Nominat, S.L. · Ptge. Colom, 20 Baixos · 08201 Sabadell · Barcelona · Espanya · info@nominatparamarcar.com · Nif. B60459278 · Nota legal · Política de cookies · Disseny web Anunzia

nominat per marcar, cintes tèxtils personalitzades, cintes termoadhesives, cintes adhesives, cintes per planxar, cintes per cosir, marcar roba per escola, marcar roba per residencies, marcar roba per colonies, marcar roba per clubs esportius, marcar roba per llars d'infants, ,marcar ràpid, identificar roba, personalitzar roba